Blbost je drahá...
Obsah povídky není vhdoný pro maldší 15 let.
Pokračovat