Cena za život a cena přežití
Obsah povídky není vhdoný pro maldší 15 let.
Pokračovat